GYAKORI KÉRDÉSEK KÉPZŐSZERVEK, SZAKOKTATÓK RÉSZÉRE

Képzésekkel, vizsgákkal kapcsolatos kérdések

A „C1”, „C”, „D1”, „D”, ”T”, „Tr”, „BE”, „C1E”, „CE”, „D1E” és „DE” kategóriákban.

Megszűnik az önálló Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tantárgy oktatása és a megszerzett ismeretek önálló Bü. vizsga keretében történő számonkérése. A számonkérés a változást követően a rutinvizsga részévé válik (annak első részében), az ismereteket pedig részben az elméleti képzés, részben pedig a gyakorlati oktatás (rutinvizsgára felkészítő oktatás) során kell átadni.

Abban az esetben nincs szükség új rendszerű rutinvizsga letételére, ha a vizsgázó a korábbi rendszerben sikeres Bü. és rutinvizsgát is tett.

„D” kategóriás képzés „C” kategória nélkül (csak „B” kategóriás előképzettséggel), „C” kategóriás képzés „D” kategóriás előképzettséggel, vizsga nélküli GKI továbbképzési tanfolyamok („C”, „D” és összevont).

Megszűnik a nagykategóriáknál előírt hegyi vezetés. A folyamatban lévő képzések keretében a már levezetett hegyi vezetéseket a KÖKÉNY országúti vezetéssé konvertálja át. Ugyancsak a nagykategóriáknál a jogszabály (24/2005. GKM rendelet) az alapoktatás helyett a rutinvizsgára felkészítő oktatás fogalmát vezeti be. Lényeges változás, hogy ebből – a főoktatásokhoz hasonlóan – akár napi 2x2 órát is vezethet a tanuló egyórás szünet közbeiktatásával.

Igen, legkésőbb 2023. augusztus 23-áig, még a régi informatikai rendszerben.

Új szabályokkal, elektronikus és személyes ügyintézéssel kapcsolatos kérdések

A közlekedési képzési és vizsgáztatási folyamatok egységes és központosított kezelését, valamint a vizsgáztatás elektronikus lebonyolítását támogató komplex irányítási (új informatikai) rendszer nevéből alkotott mozaikszó a KÖKÉNY.

A képzési és vizsgáztatási adminisztrációs rendszer nevéből alkotott mozaikszó a KVAR.

A képzőszervek részére szóló e-learning felületen a KVAR és a KÖKÉNY rendszereken ugyanaz értendő.

A jogszabályban (24/2005. GKM rendelet) és egyéb dokumentumokban (Bizonylati Albumok, Vizsgaszabályzat, Vizsgáztatás rendje és ügyvitele) előírt új szabályok 2023. augusztus 24-étől alkalmazandók. Az új informatikai rendszer (KÖKÉNY) 2023. szeptember 4-étől használható. A két időpont között lebonyolított képzési tevékenység utólagos adminisztrálását – természetesen szankciók nélkül – 2023. szeptember 30-áig lehet elvégezni.

A képzőszervek és a szakoktatók számára megszűnik a személyes ügyintézés, hiszen a KÖKÉNY rendszer teljes körű elektronikus ügyintézést biztosít. A vizsgázók – a vizsgadíj kiegyenlítése esetén – a számítógépes elméleti (SZEV) pótvizsgára személyesen is tudnak időpontot foglalni. A pályaalkalmassági vizsgálat(ok)ra, illetve az utánképzésre jelentkezők számára mind a személyes, mind a személyes megjelenés nélküli elektronikus ügyintézés (jelentkezés, fizetés, időpontfoglalás, igazolás kérése stb.) lehetősége is adott.

Egyes funkciók esetében erre még 2023 őszén, mások esetében várhatóan 2024-ben kerül sor. Amint egy-egy funkció elérhető lesz, annak interfész leírása és a kapcsolódási lehetőségek közzétételre kerülnek az autósiskolai rendszerek fejlesztői számára.

Rendszerhozzáféréssel, felhasználókkal kapcsolatos kérdések

Nem, az elektronikus ügyintézési felület új címe: https://ekapu.kavk.hu/

Az új felületen az iskolavezető a képzőszerv négyjegyű hatósági azonosítójával – mint felhasználónévvel – az „Elfelejtett jelszó” feliratra kattintva igényelhet belépési jelszót. Az ezt követően megjelenő „Elfelejtett jelszó” felületen a korábbi informatikai rendszerben használt e-mail címet kell megadni a jelszó megküldéséhez.

Elfelejtett, illetve már nem használható e-mail cím esetén forduljon az éles indítás után az új KÖKÉNY Call Centerhez +36-1-999-7499.

 

https://ekapu.kavk.hu címen, ahol ahol a kezdőoldalon kell kiválasztani a szerepkört (pl. képzőszerv, szakoktató), illetve – képzőszerv esetén – az ügytípust is (pl. kategóriás, szaktanfolyam).

Az új felületen az iskolavezető a képzőszerv négyjegyű hatósági azonosítójával, mint felhasználónévvel az „Elfelejtett jelszó” feliratra kattintva igényelhet belépési jelszót. Az ezzel kapcsolatos értesítés a korábbi informatikai rendszerben használt e-mail címre érkezik.

Elfelejtett, illetve már nem használható e-mail cím esetén forduljon az éles indítás után az új KÖKÉNY Call Centerhez, +36-1-999-7499.

A rendszer felhasználói feltételek jelentősége abban áll, hogy tartalmazza a felhasználás, illetve a rendszer használatának részletes feltételeit, illetőleg jogokat és kötelezettségeket határoz meg a rendszer felhasználói számára. Megismerésük és elfogadásuk – különös tekintettel a képzőszervi gyűjtőszámla létrehozására és kezelésére – a rendszer használatának elengedhetetlen feltétele. 

A felhasználónév és a jelszó megadásával.

Képzőszervként a regisztráció után – különböző jogosultsági szinteken – lehetőség van további felhasználók rögzítésére. A felhasználók száma nincs korlátozva. 

Kizárólag az eredeti, első felhasználó (iskolavezető) rögzíthet a rendszerbe további felhasználókat és jogosultságokat.

Új felhasználó(k) regisztrációját a „Beállítások/Felhasználó” oldalon, a lista alatt található „+ Új meghívó” menüpontban lehet elindítani.

A „Beállítások/Felhasználó" oldalon az adott felhasználó kiválasztása után a „Meghatalmazások”-nál.

A képzéssel, vizsgáztatással és ügyintézéssel kapcsolatos funkciók a felhasználó jogosultságainak beállítása alapján használhatók. A felhasználó csak a számára engedélyezett területtel tud foglalkozni.

A hozzáférés helyreállításának érdekében (az éles indulás után) az elsődleges felhasználónak (iskolavezető) fel kell vennie a kapcsolatot a KAV-val az új, KÖKÉNY Call Center telefonszámon (+36-1-999-7499), ahol ezzel kapcsolatban segítséget kap. A további felhasználók belépési jogosultságát az iskolavezető állíthatja helyre. 

Képzőszervek és szakoktatók a belépési felületről kérhetnek új jelszót a regisztrált e-mail címre.

Az adott képzőszerv szakoktatói a névjegyzékből a „Beállítások/Szakoktató” hozzáadása menüponton belül választhatók ki. 

Szakoktató képzőszervtől való törlésére a „Beállítások/Szakoktatók” menüpont alatt, a találati listában a sor végén megjelenő törlés (archiválás) gombra kattintással van lehetőség. 

Szakoktatók képzőszervhez való hozzárendelésére a képzőszervnél végzett oktatási tevékenység adminisztrálhatósága – úgymint vezetési kartonhoz rendelés, elméleti foglalkozás megtartása – érdekében van szükség. 

Igen, azonban ehhez őket iskolai felhasználóként (ügyintézőként) külön is rögzíteni kell. Ebben az esetben viszont nemcsak a saját, hanem az iskola összes tanulójára rálátással rendelkeznek, és az általuk elvégzett vizsgaidőpont foglalások a képzőszerv gyűjtőszámlájának terhére történnek. Szakoktató törlése esetén az ügyintézői felhasználói jogosultság felfüggesztését is külön kell elvégezni.

Tanulói ügymenettel kapcsolatos kérdések

A jelentkezési adatlap és a képzőszervi adatszolgáltatás együttes adattartalma alapvetően megfelel a korábbi jelentkezési lap adattartalmának. A jelentkezési adatlapon a tanuló személyes adatai és a vezetői engedély kategória – szaktanfolyami képzés esetén képesítéscsoport – szerepel. Jelentős különbség ugyanakkor, hogy míg a korábbi szabályok szerint a jelentkezési lapot az első vizsgajelentéssel egy időben kellett leadni, az új jelentkezési adatlap és a képzőszervi adatszolgáltatás időben és formában elválhat egymástól, és jellemzően hamarabb kerülnek beküldésre a KAV-hoz, mint a korábbi jelentkezési lap.

A tanfolyam első foglalkozásának megkezdéséig.

Új jelentkező rögzítésére a „Tanuló/Új tanulói adatlap”-on, vagy a „Tanuló/Tanulói adatlap” menüpontban a „+ Új tanulói adatlap” gombra kattintva van lehetőség.

Ha a tanuló a képzőszervnél jelentkezik vizsgára, akkor jelentkezését mind elektronikusan – a KÖKÉNY-ből letöltve – mind kinyomtatva is be kell küldeni. A kinyomtatott példányt a tanuló és az iskolavezető, szükség szerint a törvényes képviselő által aláírva kell eljuttatni a KAV ügyfélszolgálatai közül a helyileg illetékes címre személyesen, vagy postai úton. Kategóriás tanuló Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) (pl. ügyfélkapus) azonosítású jelentkezése esetén a képzőszervnek a jelentkezési adatlappal nincs teendője, hiszen azt a tanuló elektronikus formában, elektronikus hitelesítéssel beküldte a KAV-hoz. A képzőszervnek ekkor már csak a képzőszervi adatszolgáltatást kell összeállítania és elektronikusan beküldenie a KAV-hoz. 

A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) olyan teljes körű azonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít, és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé. A KAÜ-t definiáló jogszabály szerint a szolgáltatás magába foglalja az ügyfélkapus jelszavas azonosítást, valamint a Kormány által kötelezően nyújtott személyazonosításokat. A KAÜ az azonosításnál az igénylő által megadott azonosító adatok alapján a viszontazonosítás elvégzését is biztosítja azokban az esetekben, ahol az azonosítási szolgáltató ezt lehetővé teszi, hiszen ezzel felgyorsíthatja az elektronikus ügyintézést. A közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés esetén köteles a KAÜ igénybe vételével történő azonosítás elfogadását biztosítani. 

A KAV tanulói felületén önállóan jelentkező, és az adott képzőszervet megjelölő tanulók adatainak megtekintésére, majd a képzőszervhez történő befogadására A „Tanulói adatlap befogadása” gombra kattintva van lehetőség.

Az adatlap elektronikus beküldését követően a rendszer visszajelzést ad bizonyos problémák esetén (pl. személyes adatok központi nyilvántartásból történő lekérdezésének sikertelensége, eltiltások, vezetői engedély és személyazonosító okmány számának sikertelen ellenőrzése, egészségügyi alkalmassági igazolás hiánya). Az így feltárt adateltérések, hiányosságok akár azonnal is javíthatók, pótolhatók.

A 2021. február 1-jét követően végzett I. fokú egészségügyi alkalmassági vizsgálat lefolytatásáról szóló igazolást a vizsgálatot végző orvosnak elektronikusan is továbbítania kell a vezetői engedély nyilvántartás felé. Így általánosságban kijelenthető, hogy az ezt megelőzően kiállított papíralapú I. fokú igazolás szkennelt változatát, valamint minden II. fokú alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást célszerű – akár a beíratással egyidejűleg – csatolni a jelentkezési adatlaphoz (ha rendelkezésre áll). A képzés ugyanakkor elindítható az alkalmasság igazolásának hiányában is, de azt az első vizsgára történő jelentkezésig mindenképpen pótolni kell – akár sikeres automatikus elektronikus lekérdezés által, akár papíralapon.

A tanulói adatlap kitöltése és benyújtása során az igazolás szkennelt változatának csatolásával.

A képzőszervi adatszolgáltatás összeállításának és beküldésének előfeltétele, hogy a jelentkezési adatlap elektronikus formában a KAV rendelkezésére álljon. Az összeállítás megkezdéséhez az adott tanuló adatlapján meg kell nyomni a „Tanfolyamadatok” gombot. Az adatszolgáltatás az adatlap beküldéséig szerkeszthető, a szerkesztés befejezését követően pedig a „Beküldés” gombbal küldhető be. 

Az ehhez szükséges mezők a „Tanuló/Tanuló" menüpontban a tanuló kiválasztását követően a részletes adatok lekérése után a „Képzés” lapfülön találhatók meg. 

Az ehhez szükséges mezők a „Tanuló/Tanuló” menüpontban a tanuló kiválasztását követően a részletes adatok lekérése után a „Mentességek” lapfülön találhatók meg. Az adott menüponton belül („Tantárgyi mentesség”, szaktanfolyam esetén „Vizsgatárgyi mentesség” is) a „+ Mentesség benyújtása” gombra kattintva egy legördülő lista jelenik meg, amelynek segítségével kiválaszthatja azt a tan- vagy vizsgatárgyat, amelyből mentességet szeretne rögzíteni – ezt később a KAV bírálja el. A mentességi kérelmet tan- vagy vizsgatárgyanként egyenként kell benyújtani a mentesség alapjául szolgáló okmány szkennelt változatával együtt.

Az ilyen iratok (pl. szakképzést igazoló dokumentumok) szkennelt változatát a képzőszervi adatszolgáltatás során kell feltölteni a mentességi kérelem összeállítása, vagy a későbbiekben hiánypótlás során. 

A dokumentumok PDF formátumban, maximum 1 MB méretben tölthetők fel. Amennyiben több dokumentum benyújtása szükséges ugyanannak a ténynek az igazolására, azokat a szkenneléskor egy file-ba szükséges összefűzni. 

A tanuló ebben a menüpontban csak azt követően jelenik meg, hogy a tanulói adatlap a KAV részéről befogadásra került (ügyindítás). Addig a tanuló adatait a „Tanulói adatlap” menüpont alatt találja meg. 

Hiánypótlásra akkor van szükség, ha

 • a tanfolyammentességre,
 • a szóbeli vagy írásbeli vizsgára,
 • a vizsgáról történő igazolt távolmaradás miatti díjvisszatérítésre,
 • az egészségügyi alkalmasság papíralapú igazolására, illetve 
 • a tantárgyi és/vagy vizsgatárgyi mentességre vonatkozó kérelem elutasításra került.

A „Tanuló/Képzési eredmények” felületen lévő „Képzési igazolás” gombra kattintva a képzési igazolást a rendszer pdf formátumban állítja elő, amely akár ebben a formában, elektronikus úton is eljuttatható, de kinyomtatva, papíralapon is átadható a tanulónak.

Az új formátumú képzési igazolással rendelkező tanulók a „Tanuló/Tanuló” menüponton belül, a „Tanuló átvétel” gombra kattintva, az elbocsátó képzőszerv által a tanulónak átadott képzési igazoláson található azonosító kód alapján vehetők át.

Igen. Ha a tanulót időközben már befogadta másik képzőszerv, akkor az ott lekért képzési igazolás kódja alapján, ha azonban erre még nem került sor, akkor a saját képzőszerv által kiállított képzési igazolás kódjával.

A képzési igazolás jobb felső sarkában a vonalkód alatt (KI-xx-xxxxxxxxxxx formátumban). Az átvevő képzőszerv ezen kód felhasználásával tudja a rendszerben a tanulót magához átvenni.

Igen. Az áthelyezéssel távozott tanulók a "Tanuló/Tanuló" menüpont Áthelyezett tanulók fülön tekinthetők meg, az összes többi tanulói állapot pedig a Tanuló/Tanuló menüpont Tanulók fülön szűrhető.

Nem. A képzési-vizsgáztatási folyamat során a tanulóazonosító lesz a tanuló (vizsgázó) egyetlen egyedi azonosítószáma.

Tantermi elméleti, tantermi gyakorlati tanfolyam ügymenettel kapcsolatos kérdések

A névsorra azt lehet felvenni, akinek a tanulói adatlapját a KÖKÉNY rendszerben rögzítették (elektronikusan beküldték).

A korábban is alkalmazott, tanulók által aláírt papíralapú jelenléti ívek mellet a KÖKÉNY „Elektronikus jelenléti ív” felületén is jelezni kell a foglalkozás megkezdését követő 15 percen belül, hogy mely tanulók jelentek meg a foglalkozáson. Ugyancsak – mégpedig haladéktalanul – jelenteni kell a foglalkozásról annak befejezése előtt távozó tanulókat. Az elektronikus jelenléti ív vezetése a tanfolyamot tartó szakoktató feladata. Ha a tanfolyamot nem szakoktató tartja (a legtöbb szaktanfolyami képzés esetén), a jelenléti ív vezetését a megfelelő képzőszervi ügyintézői jogosultság birtokában kell végezni.

Az új szabályozás szerint tantermi elméleti tanfolyam esetén a tanulót csak a vizsgára jelentés szempontjából kötelező foglalkozások teljes körű elvégzését követően lehet vizsgára jelenteni.

Nincs. A tanulónak minden, a vizsgára jelentés szempontjából kötelező foglalkozáson részt kell vennie, nincs megengedett hiányzási mérték. Az esetleges hiányzásokat – tanrend-módosítás után – az elmulasztott témakörben tartott pótfoglalkozás keretében pótolni kell.

A tanrend adott foglalkozásának részleteinél a „Tanóra lemondása” gombra kattintva lehet jelezni az óra elmaradását, a megfelelő indoklás megadásával.

Az oktató végleges cseréjét a tanfolyam hátralévő idejére és az eseti módosítást a foglalkozást megelőzően legkésőbb három munkanappal a tanrend felületen lehet elvégezni. Az ezt követően szükségessé vált eseti módosítást az adott foglalkozás részletes adatainál lehet elvégezni.

Nem, mert a rendszer a vizsgára jelentés feltételét a tanrend, a névsor, illetve a folyamatosan vezetett elektronikus jelenléti ív alapján automatikusan ellenőrzi.

A KÖKÉNY az elektronikus jelenléti ívek alapján folyamatosan monitorozza a képzésrész teljesítését és megállapítja, ha valamennyi kötelező elem oktatása az előírt óraszámban teljesült.

E-learning elméleti tanfolyam ügymenettel kapcsolatos kérdések

A tanulót az e-learning szolgáltató akkreditált képzésmenedzsment rendszerében regisztrálni kell és hozzáférést kell adni a számára a megfelelő e-learning képzéshez. A képzésmenedzsment rendszer biztosítja a képzés megkezdésével és befejezésével kapcsolatban előírt elektronikus adatszolgáltatást a KAV részére. Ugyancsak a képzésmenedzsment rendszer adja a tanuló azonosítót a tanulás megkezdésekor.

A tanulót beírató képzőszerv gondoskodik a tanulói adatlap megfelelő kitöltéséről és beküldéséről a KAV-hoz (kivéve azt az esetet, amikor a tanuló önállóan jelentkezik KAÜ – pl. ügyfélkapus – hitelesítéssel), majd a képzőszervi adatszolgáltatás elvégzéséről. A jelentkezési adatlap összeállítása és beküldése, illetve az e-learning tananyag biztosítása, majd megkezdése egymásnak nem előfeltétele. Képzőszervi adatszolgáltatást viszont csak akkor lehet végezni (ld. „Tanuló azonosító” meghatározása), amikor a tanuló a tanulást (tanfolyamot) megkezdte és erről az értesítést a képzésmenedzsment rendszer a KAV-hoz beküldte.

KAÜ: A Központi Azonosítási Ügynök olyan teljes körű azonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít, és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé. A KAÜ-t definiáló jogszabály szerint a szolgáltatás magába foglalja az ügyfélkapus jelszavas azonosítást, valamint a Kormány által kötelezően nyújtott személyazonosításokat. A KAÜ az azonosításnál az igénylő által megadott azonosító adatok alapján a viszontazonosítás elvégzését is biztosítja azokban az esetekben, ahol az azonosítási szolgáltató ezt lehetővé teszi, hiszen ezzel felgyorsíthatja az elektronikus ügyintézést. A közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés esetén köteles a KAÜ igénybe vételével történő azonosítás elfogadását biztosítani.

Ha a tanuló megkezdte a tanulást és az akkreditált képzésmenedzsment rendszer erről az igazolást a KAV-hoz beküldte. Ebben az esetben a képzőszervi adatszolgáltatás összeállítása a jelentkezési adatlappal már rendelkező tanuló esetén az „Átvétel e-learning rendszerből” gomb megnyomásával kezdeményezhető. Az automatikus párosítás feltétele, hogy az e-learning képzésmenedzsment rendszerben és a beküldött jelentkezési adatlapon a tanuló személyes adatai megegyezzenek.

Nem, csak elkezdenie kell, hogy létrejöjjön a tanuló azonosítója és a tanfolyam megkezdéséről az igazolás beküldésre kerüljön a KAV részére.

Az e-learning szolgáltató által működtetett képzés-menendzsmentrendszer feladata az elektronikus képzési igazolás (tanfolyam-igazolás) megküldése, amennyiben a tanuló az e-learning képzés valamennyi teljesítési feltételét kielégítette.

Vezetési kartonnal kapcsolatos kérdések

Igen, többek között a percalapú rögzítés, egyes képzések megváltozott kötelező óraszámai és kötelező menettávolságai miatt.

A vezetési gyakorlat tanóráinak tervezési időtartama továbbra is 50 perc. A jogszabály (24/2005. GKM rendelet) ugyanakkor számol azzal, hogy bizonyos okokból (pl. forgalmi helyzet) az óra tényleges hossza ennél (max. 10%-kal) hosszabb vagy (tetszőleges mértékben) rövidebb is lehet. Az óra utólagos rögzítésénél a ténylegesen levezetett perceket kell rögzíteni, sőt göngyölni is, és a göngyölített oktatási időt is a minimálisan kötelező óraszámok percben kifejezett értékéhez kell viszonyítani.

A régi, még az átállás előtt hitelesített vezetési kartonon lehet folytatni a gyakorlati oktatást a karton beteltéig vagy lezárásáig.  2023. augusztus 24-étől viszont a régi kartonon is át kell térni az órák időtartamának percalapú vezetésére!

Papíralapú karton esetén a képzőszerv a KÖKÉNY-ben egy egyedi azonosító generálását kéri, amely egyedi azonosítót a képzőszervnek (nyomtatással vagy kézzel) fel kell vezetnie a papíralapú vezetési kartonra. A vezetési órák megkezdése előtti és megtartását követő jelentésére csak hitelesített, szakoktatónak kiadott karton esetén van lehetőség.

A „Tanuló/Karton kezelés/+ Új karton hitelesítés” felületen, a tanuló és az oktató kiválasztását követően a „Hitelesítés” gomb megnyomásával. 

A KÖKÉNY-ben elérhető a képzőszerv vezetési kartonjainak elektronikus nyilvántartása, amely azt is tartalmazza, hogy a karton a képzőszervnél vagy a szakoktatónál van. Ezért papíralapú kartonnyilvántartót a jövőben nem kell majd kötelezően vezetni. Az átállás előtt kiadott és még használatban lévő vezetési kartonok visszavételét is az új rendszerben kell adminisztrálni, így ezek kiadása még a papíralapú kartonnyilvántartásban lesz megtalálható, visszavételük viszont már a KÖKÉNY-ben. Fontos tudnivaló, hogy a KÖKÉNY a kartonnyilvántartást a képzőszerv adatbevitele alapján végzi, a karton mozgását viszont a szakoktatóval nem igazoltatja vissza.

A képzőszervnek a kisegítő oktatót a KÖKÉNY-ben hozzá kell rendelnie a vezetési kartonhoz.

Az előre történő bejelentés egyrészt tervezhetővé teszi a vezetési órák célzott ellenőrzését a szakfelügyelet számára. Az utólagos órák utáni bejelentés egyrészt lehetővé teszi a gyakorlati vizsgákat megelőzően a vizsgára jelentési, majd a vizsgára bocsátási feltételek (kötelezően előírt vezetési gyakorlati órák és menettávolság) teljesítésének szinte valós idejű, automatikus ellenőrzését. Ez a rendszer tehát másrészt kiváltja a havi óra- és vizsgaösszesítők utólagosan sokszor nehézkes összeállítását, melyet a szakoktatók végeznek el. 

Nem a törzsadatok között, hanem foglalkozásonként kell az oktatójármű rendszámát megadni. Az egyes foglalkozások esetén a rendszámok különbözőek is lehetnek, amelyeket a szakoktató az általa rögzített készletadatokból választhat ki.

Az elvi lehetősége megvan, a tényleges – jövőbeli – használathoz azonban akkreditált informatikai rendszerek kialakítására lesz szükség.

Az előre történő bejelentés egyrészt tervezhetővé teszi a vezetési órák célzott ellenőrzését a szakfelügyelet számára. Az utólagos bejelentés egyrészt lehetővé teszi a gyakorlati vizsgákat megelőzően a vizsgára jelentési, majd a vizsgára bocsátási feltételek (kötelezően előírt vezetési gyakorlati órák és menettávolság) teljesítésének szinte valós idejű, automatikus ellenőrzését, másrészt kiváltja a havi óra- és vizsgaösszesítők utólagosan sokszor nehézkes összeállítását.

Vizsgajelentéssel kapcsolatos kérdések

Erre két lehetőség van a rendszerben:

 • Vizsgaidőpont foglalása KAV által meghirdetett vizsgaidőpontokból választva.
 • Speciális vizsgaigény (idegennyelvi vagy jelnyelvi tolmács, szövegértési vagy szövegolvasási nehézség) esetén vizsgajelentő benyújtása az igényelt vizsgaidőpont megjelölésével (amelyhez képest a KAV más időpontot is visszaigazolhat).

Vizsgaidőpont foglalásával, a KAV által meghirdetett vizsgaidőpontokból választva.

Számítógépes elméleti vizsga pótvizsgája esetén.

Abban az esetben foglalhat (elektronikusan) vizsgaidőpontot, ha a képzőszerv ügyintézőként is felveszi őt a KÖKÉNY-be, vizsgaszervezési jogosultsággal. Ekkor a szakoktató a képzőszerv összes tanulóját látja, elméleti és gyakorlati vizsgaidőpontot is foglalhat, illetve a képzőszerv gyűjtőszámláját használja a vizsgadíj fedezeteként.

Ehhez az elméleti képzés kötelező részének teljesítése szükséges. Tantermi képzés esetén a KÖKÉNY ezt az elektronikusan beküldött jelenléti ívek alapján ellenőrzi.
E-learning képzés esetén a szolgáltató tanfolyam-igazolásának kell rendelkezésre állnia. További feltétel, hogy a képzőszerv gyűjtőszámláján a vizsgadíj fedezete elérhető és lefoglalható legyen. Fontos azonban, hogy a KÖKÉNY nem vizsgálja a vizsgadíj rendezettségét a képzőszerv és a tanuló viszonylatában!

Amikor a levezetett gyakorlati órák száma eléri a képzés-vizsgáztatásra vonatkozó szabályokban (KAV Vizsgaszabályzat) meghatározottakat. Vagyis a vizsgára jelentéshez a vizsgaszabályzatban az adott vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott óraszámot követően. További feltétel, hogy a képzőszerv gyűjtőszámláján a vizsgadíj fedezete elérhető és lefoglalható legyen. Fontos ugyanakkor, hogy a KÖKÉNY nem vizsgálja a vizsgadíj rendezettségét a képzőszerv és a tanuló viszonylatában!

Helyszín, dátumok (naptári időszakok), napszakok. Keresési eredményként a rendszer a legkorábbi lehetséges időponto(ka)t adja meg jegyzőkönyvenként (annyi időpontot ad a rendszer, ahány jegyzőkönyv ki tudja elégíteni a keresési feltételeket).

Igen, a keresési találatok megjelenítése nem jelent átmeneti előfoglalást a képzőszerv számára. Ennek az az oka, hogy a vizsgaidőpontok kiadásának egy-egy jegyzőkönyvön folyamatosnak, hézagmentesnek kell lennie, vagyis a rendszer nem engedheti tovább foglalni a többi képzőszervet, amíg az egyikük a kilistázott időponto(ka)t böngészi.

Ez a vizsgaidőpont-foglalási funkció vonatkozó beállításától függ. Ha a képzőszerv elfogadja az ún. helyettesítő időpontok foglalását, akkor a rendszer – ha van ilyen – automatikusan a következő elérhető időpontra, de ugyanarra a vizsgajegyzőkönyvre végzi el a foglalást.

A képzőszerv a megfelelő keresési paraméterek (helyszín, dátumok, napszak) megadása mellett egyszerre több tanulónak is kereshet alkalmas vizsgaidőpontokat. A rendszer keresési eredményként azokat a jegyzőkönyveket adja vissza, amelyekre valamennyi vizsgázó felvehető. A megadott behívási időpont az első tanulóra vonatkozik (keresési eredményként) biztosan, a többiek kaphatnak későbbi időpontot is.

Igen (mindig egy szakoktató vonatkozásában) és a rendszer csak abban az esetben ad vissza a keresésnek megfelelő találatot, ha a megadott keresési paramétereknek megfelelően valamennyi tanuló, közvetlenül egymást követően vizsgáztatható.

A „Vizsgaszervezés/Vizsgaidőpontok” menüpontban kell kiválasztani a tanulót és a vizsgaidőpont részleteit, majd az „Időpont lemondása” gombra kell kattintani.

A lefoglalt vizsgaidőpont legkésőbb az azt megelőző nyolcadik naptári napon mondható le úgy, hogy a vizsgadíj ne kerüljön végleges levonásra. A lemondott vizsgaidőpont – bármely képzőszerv által – ismét foglalhatóvá válik.

A vizsgázónak kell bemennie bármelyik járművezető vizsgáztatással foglalkozó KAV ügyfélszolgálatra, ahol személyes ügyintézés keretében a vizsgázó befizetheti a vizsgálat díját és időpontot foglalhat a vizsgálatra. Figyelem! A készpénzes befizetés lehetőség nem elérhető a KAV ügyfélszolgálatain, a vizsgadíjat POS terminálon keresztül – bankkártyával – vagy sárga csekken lehet személyesen befizetni.

Pénzüggyel kapcsolatos kérdések

A vizsga díjának megfelelő pénzügyi fedezet rendelkezésre állása a képzőszerv gyűjtőszámláján.
   

A KAV által a képzőszervek számára vezetett gyűjtőszámla (számviteli szempontból pontosabb elnevezéssel folyószámla) teszi lehetővé a rugalmas vizsgaidőpont-foglalási rendszer működtetését. Használatával a képzőszervek azonnali anyagi fedezettel tudják alátámasztani az időpontfoglalást, másrészt egyszerűen lebonyolítható az időben lemondott vizsgák díjának fedezetéül szolgáló összegek felszabadítása, illetve az igazolt távolmaradás esetén meghiúsult időpontok miatt visszatérített összegek újbóli bevonása az időpontfoglalásokba.

Első belépéskor, a rendszer felhasználói feltételeinek elfogadása után kell ellenőrizni az adatokat és szükség esetén módosítani azokat.

Ezeket a „Beállítások/Számlázási adat” menüpontban tudja ellenőrizni, módosítani.

Banki átutalással a KAV 11711003-21463062-00000000 számlaszámára; a közleményben a képzőszerv adószámának (CSAK AZ ELSŐ NYOLC KARAKTER) és a FEDEZET szónak (csupa nagybetűvel) ezen sorrendben történő feltüntetésével (tehát például 12345678 FEDEZET), vagy bankkártyával a rendszerben a „Pénzügy” menüpont alatt, a „Gyűjtőszámla-egyenleg feltöltés” gomb megnyomása után . 

A fizetési módtól függ. Kártyás fizetés esetén azonnal, de maximum 30 percen belül, banki átutalásnál egy-két munkanapon belül. Banki átutalás esetén – a gyors feldolgozás érdekében – fontos a közlemény helyes megadása! Abban az esetben, ha az átutalás közlemény rovata nem a rögzítetteknek megfelelően kerül kitöltésre, a tételek feldolgozása eseti jelleggel, kézzel történik majd, ezen tételek KÖKÉNY rendszerben történő jóváírására határidőt a Vizsgaközpont nem tud vállalni.

Közvetlenül a „Pénzügy” menüpont alatt.

A lekötött tételek olyan, még ki nem számlázott összegek, amelyek egy adott díjtételre dedikáltan elkülönítésre, lefoglalásra kerültek (pl. vizsgadíjak, okmányok, bizonyítványok díja stb.). Ezek a tételek később véglegesen levonásra és kiszámlázásra kerülnek, vagy bizonyos esetekben (pl.: vizsgaidőpont lemondása a megengedett időszakban) újra felszabadulnak és felhasználhatóvá válnak.

Ez egy elektronikus úton hozzáférhető, de valójában papíralapú számlát takar, amelyet a vevőnek kell kinyomtatni. A KÖKÉNY az egyes távnyomtatású számlák elérési útját a „Távszámla nyomtatási e-mail cím”-re küldi ki. A cím a „Beállítások/Számlázási adat” menüpontban állítható be, illetve itt is módosítható.

A számla a befizető nevére kerül kiállításra. Amennyiben a képzőszerv fizeti be vizsgadíjat, akkor az ő nevére állít ki a rendszer távnyomtatásos számlát (a képzőszerv és a tanuló (vizsgázó) egymás között – a KAV rendszerén kívül számol el a vizsgadíjjal). A tanuló (vizsgázó) csak a számítógépes elméleti pótvizsga díját fizetheti be közvetlenül.

Ez az adat nem a számlán, hanem a számla mellékleteként készülő analitikán követhető nyomon egy erre készült betekintő felületen.Nem a számlán, hanem analitikaként, a betekintő felületen. A „Pénzügy” menüpont „Számlák” fülön, az adott számla mellett található „Részletek” ikon megnyomásával nyerhető ki az adat, ahonnan az adatok Excel-fájlként is letölthetők.

Amennyiben a KAV az igazolást elfogadja, úgy a vizsgadíj visszatérítésre kerül az eredeti gyűjtőszámlára. Ha a befizető a képzőszerv volt, akkor a visszatérített összeg újra, általánosan felhasználhatóvá válik a gyűjtőszámlán bármely tanuló (vizsgázó) esetében.

A képzőszervek kérhetik a gyűjtőszámlán nyilvántartott, le nem kötött összeg részleges vagy teljes visszautalását, amit a KAV az átutalási költségekkel csökkentve küld vissza.

Számítógépes elméleti vizsga pótvizsgája esetén igen, pótvizsgadíját POS terminálon keresztül – bankkártyával, vagy sárga csekken fizetve. 

Értesítésekkel kapcsolatos kérdések

Értesítések e-mailben az alábbi témákban kerülnek kiküldésre:

 • Ügy iktatása
 • Személyes adatok hitelesítése
 • Iskolai végzettség igazolása
 • Orvosi alkalmasság igazolása
 • VEN nyilatkozat beadása
 • Kérelem elutasítása
 • Kérelem elfogadása
 • Vizsgaidőpont-foglalás
 • Vizsgaidőpont-törlés
 • Vizsgaeredmény rögzítése
 • Gyűjtőszámla (fedezet) egyenlegének változása

Oktatói ügymenettel kapcsolatos kérdések

Az új felülethez a szakoktató az ötjegyű, hatósági azonosítójával – mint felhasználónévvel – az „Elfelejtett jelszó” feliratra kattintva igényelhet belépési jelszót. Az ezt követően megjelenő „Elfelejtett jelszó” felületen a korábbi informatikai rendszerben használt e-mail címet kell megadni a jelszó megküldéséhez. Elfelejtett, illetve már nem használható e-mail cím esetén forduljon az éles indulást követően az új KÖKÉNY Call Centerhez (+36-1-999-7499), ahol ezzel kapcsolatban segítséget kap!

Mert az új szabályok szerint a forgalmi vizsgára jelentéshez általában szükséges bizonyos gyakorlati óraszám teljesítése. A vizsgákon gyorsabb lehet az adminisztráció, ha a KÖKÉNY megtalálja az összes korábban levezett órát (így a vizsgabiztosnak nem kell tételesen ellenőriznie a vezetési kartont).

A „Gyakorlati óra rögzítés” menüpont alatt.

Igen, legkésőbb 2023. augusztus 23-áig, még a régi informatikai rendszerben.

Igen, a közúti közlekedési szakemberképzés keretében végzett, járművezetéssel járó gyakorlati foglalkozásait is jelentenie kell a szakoktatónak (előzetesen és utólag is). Ezek az órák a napi maximálisan végezhető oktatási órákra vonatkozó ellenőrzésbe is beszámítanak.

Nem, mert a szakoktató gyakorlati vizsgán való megjelenése előzetesen a vizsgaidőpont-foglalás során, tényleges megjelenése pedig a vizsgabiztos által végzett vizsgaadminisztráció által ismertté válik a KÖKÉNY rendszer számára.

Mivel a megtartott vezetési órák a tervezési (50 perces) időtartamnál (legfeljebb 10%-kal) hosszabbak vagy (tetszőleges mértékben) rövidebbek is lehetnek, szükségessé válik a percalapú nyilvántartás bevezetése. Ezért a tényleges vezetési időket a vezetési kartonon is percekben kell megadni. A göngyölítést is percalapon kell végezni és a göngyölített adatokat a percben kifejezett, minimálisan szükséges oktatási időkhöz kell viszonyítani.

Nem, az órák tervezési időtartama minden esetben 50 perc (dupla óráé 100 perc).

A jogszabály (24/2005. GKM rendelet) alapján a tervezett vezetési órát (időpont, indulási és érkezési helyszín, tanuló, oktató jármű, vezetési jelleg) legalább 2 órával a vezetés megkezdése előtt be kell rögzíteni.

Igen, korlátozottan lehet módosítani (tanuló, rendszám, vezetési jelleg). Erre szolgál a „Helyettesítő óra” gomb.

A vezetési óra végét követő 24 órán belül, de a gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott minimális menettávolságok és kötelező óraszámok teljesítése tekintetében legkésőbb a gyakorlati vizsgát 6 órával megelőzően kell berögzíteni a vezetési alkalmat.

Igen, a legördülő listából kell választani a lehetséges indokok közül.

A vezetési órák jogszabály szerint legfeljebb 10%-kal lehetnek hosszabbak a tervezési időtartamnál. A bejelentésnél ehhez nem szükséges indoklás. 

A vezetés jellegét, járművet és megtett kilométert igen.

Igen (ha a törlés nem a tervezett kezdési időpontot megelőzően legalább két órával történik), legördülő listából kell választani a lehetséges indokok közül. 

Már a vezetési alkalmak előzetes bejelentésénél rögzíteni kell a tervezett indulási és érkezési helyszíneket. 

A KÖKÉNY oktatói felületén a „Készlet/Helyszín” menüpont alatt (a megadott címeknek létezőnek és pontosnak kell lenniük, házszámot vagy helyrajzi számot (HRSZ-t) kell tartalmazniuk).

Igen, az oktatási helyek száma nincs korlátozva.

Az ellenőrzést az adott napon levezetettként jelentett órák darabszáma alapján végzik (függetlenül azok tényleges, percben kifejezett, megvalósult időtartamától).

Abban az esetben foglalhat (elektronikusan) vizsgaidőpontot, ha a képzőszerv ügyintézőként is felveszi a KÖKÉNY-be, vizsgaszervezési jogosultsággal. A vizsgadíjak fedezeteként ebben az esetben a képzőszerv gyűjtőszámlája szolgál.

A tantermi elméleti foglalkozások esetén a foglalkozást tartó szakoktatónak elektronikusan is le kell jelentenie a foglalkozás megkezdését követő 15 percen belül a jelenlévő tanulókat és jelenteni kell a foglalkozások vége előtt távozó tanulókat is, akik ez esetben hiányzónak minősülnek. Az elektronikus jelenléti ív mellett papíralapút is vezetni kell, amelyet a megjelent tanulókkal alá is kell íratni.

A jelenléti ívet legkésőbb a foglalkozás megkezdésétől számított 15 percen belül le kell zárni. Az oktatásról 15 percnél többet késő, hiányzó tanulónak az adott foglalkozáson való részvétele nem igazolható.

Ilyenkor az elektronikus jelenléti íven belül kell megnyomni a „Tanóra megszakítása” gombot és szöveges indoklást is kell adni.

Nincs megengedett hiányzási mérték. A tanulónak minden, a vizsgára jelentés szempontjából kötelező foglalkozáson részt kell vennie. Az esetleges hiányzásokat az elmulasztott témakörben – tanrendmódosítás alapján – tartott pótfoglalkozás keretében pótolni kell. Ellenkező esetben a tanuló nem jelenthető vizsgára.

Abban az esetben, ha a tanóra még nem kezdődött el, a jelenléti ív nem szerkeszthető!

Nem, a jelenléti ívet mindkét formában vezetni kell.

Rögzíteni kell az elektronikus, valamint a papír alapú jelenléti íven is, amint a tanuló távozott.

Nem, erre nincs szükség, mert ez az adatszolgáltatás az elektronikus tanulói jelenléti ív kitöltésével automatikusan megtörténik.