Hírek

ITM: fél évvel hosszabbodnak meg a jogosítványszerzéssel kapcsolatos határidők

Címke: KAV, ITM, KÖZÚT

Senkit nem érhet hátrány a közlekedési vizsgák tavaszi felfüggesztése miatt, miután az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) módosítja a közlekedési képzéssel, vizsgáztatással...

Koronavírus: vidéken újraindulnak a közlekedési vizsgák

Címke: KAV, ITM

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium engedélyével 2020. május 6-tól Budapest és Pest megye kivételével újraindulhatnak az országban a közlekedési vizsgák és utánképzések. Az intézkedés a...

Koronavírus: Ideiglenesen leállnak a vizsgák és az utánképzések a Vizsgaközpontban

Címke: KAV, ITM

A koronavírus terjedésének megelőzése, az emberi egészség védelme érdekében, a járványügyi...

Gördülékenyebbé vált a járművezetői vizsgáztatás a közlekedési vizsgaközpont felállításával

Címke: KAV, ITM

Jelentősen és tartósan csökkent a várakozás a járművezetői vizsgákra a Közlekedési Alkalmassági...

Oldalak

Közúti Vizsgáztatás

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont országos illetékességgel látja el a közúti járművezetők képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat. A kategóriás képzésekkel és a vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókat ezen az oldalon>> találhatja. A Vizsgaközpont szintén...

Közúti Járművezetők Képzése és Vizsgáztatása

Járművezető képzés Járművezető vizsgáztatás A közúti járművezetők képzése állami alap- és középfokú oktatási intézményekben, vagy – a Honvédelmi Sportszövetségről szóló törvényben meghatározott esetben – köztestületnél vagy tanfolyamon történik. A vezetői...

Közlekedési Szakemberek

A közúti közlekedési szakemberek képzését a közlekedési hatóság által kiadott képzési engedéllyel és vizsgaszervezési megbízással rendelkező képzőszervek végzik. Gépjárművezető szakoktatói képzés Ki jogsult gépjárművezető szakoktató képzés...

Okmányügyintézés

A korábbi jogosítványok és okmányok cseréjét, pótlását a korábbi vizsgát szervező képző szervnél vagy a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-hez benyújtott kérelemmel lehet kezdeményezni. Elektronikus...

Közúti díjtáblázat

Melléklet a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelethez: A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjak I. Elméleti vizsgák 1. Az elméleti írásbeli...

Közúti közlekedési szakemberek képzése és vizsgáztatása

Közúti közlekedési szakemberek képzése Közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása Okmányügyintézés A közúti közlekedési szakemberek képzését a közlekedési hatóság által kiadott...

Közúti járművezetők utánképzése

Utánképzési feltárás Utánképzési programok Utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek: akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a...

Járművezető képzés

A közúti járművezető képzés menete A közúti járművezető képzés - szinte kizárólag - tanfolyam keretében történik. Az elméleti tanfolyamot tantermi oktatás vagy e-learning tananyagok elsajátítása révén lehet lebonyolítani. Az elméleti képzést elméleti vizsga követi, a sikeres...

Járművezető vizsgáztatás

A közúti járművezetők vizsgáztatása A vizsgára bocsáthatóságnak több feltétele is van, melyek teljesülését a vizsgaközpont a vizsgaszervezés és vizsgáztatás során is ellenőriz. A vizsgák helyét és időpontját a vizsgaközpont jelöli ki. Az ország területén lévő vizsgahelyeket...

Közúti közlekedési szakemberek képzése

A közúti közlekedési szakemberek képzését a képző szervek (autósiskolák) végzik tanfolyamok keretében. A vonatkozó jogszabályi előírás szerint a képző szerv köteles a tanulót az általa végzett képzés feltételeiről tájékoztatni. A tanfolyamoknak – a megszerezni kívánt...

Közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása

A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. végzi. A vonatkozó jogszabályi előírás szerint a képző szerv köteles a tanulót a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatni. A vizsgára bocsátás feltételei a hatályos...

Utánképzési feltárás

Az utánképzésre kötelezett az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson vesz részt. A feltárást a Vizsgaközpont által működtetett feltáró csoport (explorációs team) végzi, A feltárás 3 részből áll: közlekedési ismeretekben,...

Utánképzési programok

A feltáró foglalkozás eredményétől függően a vizsgaközpont az utánképzésre kötelezett számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb. A feltárás eredményétől függően az alábbi programokra sorolható be az utánképzett: - I...

Kategóriás tantervi és vizsgakövetelmények

Az alábbi dokumentumok tartalmazzák a jelenleg elérhető kategóriás közúti járművezető képzések részletes leírását. Az adott képzés tekintetében magukban foglalják: a célokat, feladatokat és a követelményrendszert az óratervet az általános módszertani útmutatót a...

Szaktanfolyami tantervi és vizsgakövetelmények

Az alábbi dokumentumok tartalmazzák a jelenleg elérhető szaktanfolyami közúti közlekedési szakember képzések részletes leírását. Az adott képzés tekintetében magukban foglalják: a célokat, feladatokat és a követelményrendszert az óratervet az általános módszertani...

Dokumentumtár

Vizsgaszabályzat
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 16:51KÖZÚT
Képzés és vizsgáztatás rendje
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 17:02KÖZÚT
E-learning iskolai igenylőlap
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 17:04KÖZÚT
Nemzetközi vezetői engedély kategóriák
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 17:10KÖZÚT
Nemzeti vezetői engedély kategóriák
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 17:12KÖZÚT
Az elméleti vizsgáztatás főbb adatai
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 17:19KÖZÚT
A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hibák
Feltöltve/módosítva:2020-07-07 10:20KÖZÚT
Közúti járművezető vizsgabiztosi névjegyzék
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 17:23KÖZÚT
Iskolavezetői névjegyzék
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 17:24KÖZÚT
Biztonsági tanácsadók névjegyzéke
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 17:25KÖZÚT
Árufuvarozó vállalkozó alapképzés
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:33KÖZÚT
Árufuvarozó vállalkozó továbbképzés
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:34KÖZÚT
Autógáz-biztonsági képesítés
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 23:34KÖZÚT
Iskolavezetői alapképzés
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:36KÖZÚT
Iskolavezetői továbbképzés
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:36KÖZÚT
Közúti járművezető szakoktatói alapképzés
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:37KÖZÚT
Közúti járművezető szakoktatói továbbképzés
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:37KÖZÚT
Közúti járművezetői vizsgabiztosi alapképzés
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:38KÖZÚT
Menetíró készülék ellenőr
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:39KÖZÚT
Műszaki vizsgabiztosi képzések
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:41KÖZÚT
Önjáró emelő- és rakodógép kezelő
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:41KÖZÚT
Személytaxi és személyszállító vállalkozó
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:42KÖZÚT
Veszélyes áruk közúti szállítása
Feltöltve/módosítva:2020-07-15 22:43KÖZÚT
Vizsgasikerességi mutató VSM
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 18:25KÖZÚT
Általános képzési óraszám ÁKÓ
Feltöltve/módosítva:2020-06-29 18:26KÖZÚT
Kategória módosítási kérelem
Feltöltve/módosítva:2020-06-30 11:07KÖZÚT
Kérelem díjmentes vizsga letételére
Feltöltve/módosítva:2020-06-30 11:08KÖZÚT
Kérelem szóbeli vizsga engedélyezésére
Feltöltve/módosítva:2020-06-30 11:12KÖZÚT
Visszautalási kérelem
Feltöltve/módosítva:2020-06-30 11:14KÖZÚT
Utánképzési díjak
Feltöltve/módosítva:2020-07-14 09:08KÖZÚT
Szakoktatói névjegyzék
Feltöltve/módosítva:2020-07-16 07:16KÖZÚT

GYAKORI KÉRDÉSEK

Felmentést végzettségükre való tekintettel az orvostudományi egyetemen végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők kaphatnak.
 

Nem. Az OKJ-s végzettség önmagában nem elegendő közúti közlekedésben is részt vevő járművek, gépek kezeléséhez. Szükség van gépkezelői jogosítvány megszerzésére is.