Bemutatkozás

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) felelős a hazai járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáinak, alkalmassági vizsgálatainak és utánképzéseinek szervezéséért, lebonyolításáért. A társaság a négy fő közlekedési ágazat közül háromban, a közúti, a vasúti és a hajózási területen végez szakmai tevékenységet. Az ország valamennyi megyéjében kirendeltséggel és ügyfélszolgálattal rendelkezik, szolgáltatásaival évente közel 400 ezer ügyfelet szolgál ki gördülékenyen és magas színvonalon.

A KAV a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (8), (13) bekezdéseiben, illetve a 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatokat ellátó szervezet. A társaság alapítója a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

A hajózási ágazat a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényben, illetve a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét.

A vasúti ágazat a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet alapján folytatja működését.

A társaság konkrét feladatai a következők:

[KÖZÚT]

 • közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása
  • vizsgaigazolás kiállítása a sikeres közúti járművezetői vizsgát követően
  • képzőszervek megbízása a közúti közlekedési szakemberek vizsgáinak szervezésére
 • közúti járművezetők utánképzése
 • közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának ellenőrzése és szakfelügyelete

[PÁLYAALKALMASSÁG]

 • a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálata
 • közlekedéspszichológiai igazságügyi szakértői vizsgálatok elvégzése
 • igazolások kiállítása, felülvizsgálati kérelmek elbírálása

[VASÚT]

 • az alapvizsga és az időszakos vizsga lebonyolítása,
 • részvétel a vizsgák lebonyolításával kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezésében,
 • együttműködés a feladatkörrel kapcsolatos tevékenységet folytató hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, testületekkel.

[HAJÓZÁS]

 • a belvízi és tengeri hajós képesítések megszerzésére irányuló vizsgák vonatkozásában a kérelmezett vizsgaalkalmak elfogadása,
 • a vizsgaalkalmakra történő jelentkezések elbírálása,
 • a hajózási vizsgák szervezése,
 •  a vizsgabizottság kijelölése valamint az ezekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont régiós szervezetei (Magyarország megyéi szerint):