Tájékoztatás

A Kormány 284/2018. (XII.21.) számú rendeletével 2019. január 1-től a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-t jelölte ki a járművezetők vizsgáztatására, valamint azok utánképzésére és képzésfelügyeletére, illetve a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatására és képzésfelügyeletére, továbbá a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával kapcsolatos feladatokat ellátására.

A vonatkozó közfeladatok – ide értve elsődlegesen a vizsgáztatás és a vizsgálatok lefolytatását – ellátásának folytonossága és folyamatossága biztosított, a képzőszervek tájékoztatása a szakrendszereken keresztül, valamint a Vizsgaközpont honlapján, a http://www.kavk.hu címen elérhető portálon naprakészen történik.

A Vizsgaközpont a közúti járművezetők vizsgáztatását jelenleg a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint továbbra is a névjegyzékben szereplő, közúti járművezetői vizsgabiztosok közreműködésével látja el a szokásos vizsgahelyszíneken a megszokott ügyintézéssel, azonban a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő vizsgadíjakat, valamint a szaktanfolyami okmányok kiállításának eljárási díját a Vizsgaközpont részére – a lentebb felsorolt számlaszámra -, átutalással kell megfizetni. A meghatározott díj átutaláson kívül készpénzben is megfizethető.

Vonatkozó jogszabályok:

  • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
  • 284/2018. (XII.21.) Korm. rendelet – A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról
  • 285/2018. (XII.21.) Korm. rendelet – A vizsgaközpont kijelölésével összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
  • 1775/2018. (XII.21.) Korm. határozat – A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal kapcsolatos feladatokról

További tájékoztatást az info@kavk.hu e-mail címen lehet kérni.

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatai:

Cégjegyzékszám: 01 09 333264
Adószám: 26580708243
Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
Számlaszám: (OTP Bank) 11711003-21463062
Postacím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

A szakoktatói, az iskolavezetői, a vizsgabiztosi, és az utánképzés foglalkozásvezető tevékenységek engedélyezésének díját, továbbá a közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárásának díjait továbbra is a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell befizetni.

Dokumentumok

http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/kepzesi-es-vizsgaztatasi-foosztalyhoz-tartozo-tevekenysegek

http://www.nkh.gov.hu/web/kozuti-gepjarmu-kozlekedesi-hivatal/palyaalkalmassag-vizsgalati-foosztalyhoz-tartozo-tevekenysegek